September, 1914
Boston, Massachusetts

Fenway Ball Park - Boston

Credit: LOC