Allah

Malakah Atta Allah
Adal Nassr Allah
Niqula Khalil Allah